Дoгађаjи

26.12.2014.

Обуке за 44 лица

Крајем децембра, 44 незапослених са евиденције Филијале Пирот НСЗ добило је прилику да похађа обуке за посластичаре, козметичаре, основну информатичку обуку по ECDL стандарду и курс енглеског језика (средњи ниво), преко немачке невладине организације „Хелп“ (Hilfe zur Selbsthilfe e.V.), мисија у Републици Србији.

Обуке се организују у оквиру пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у Србији“, који реализује немачка организација „Хелп“ на територији општине Пирот, а у сарадњи са Националном службом за запошљавање, у складу са потписаним Споразумом о сарадњи на превенцији социјалне искључености и повећању интеграције теже запошљивих група на тржишту рада.

Овим обукама, које ће трајати три месеца, 39 незапослених жена и 5 незапослених мушкараца стећи ће знања и вештине уз помоћ којих ће лакше доћи до посла. Међу полазницима је 14 особа ромске националности и две особе са инвалидитетом.

Свечаном потписивању уговора са полазницима обука присуствовали су Владан Васић, председник Општине Пирот, који је истакао добру сарадњу са НСЗ и организацијом „Хелп“, Маша Бубањ, менаџер програма за Југоисточну Србију у име „Хелпа“ и Јелена Костић, директорка Филијале Пирот НСЗ.

У првој фази сарадње 12 незапослених са евиденције Филијале Пирот завршило је обуку у фабрици „Тигар обућа“ д.о.о. Пирот и сви су примљени у радни однос током 2014. године.

Најновијим обукама сарадња је успешно настављена и до краја 2014. године, а очекује се да ће се и убудуће реализовати већи број заједничких активности и мера које ће допринети побољшању положаја незапослених лица са подручја општине Пирот.