Дoгађаjи

08.12.2022.

Обуке за тржиште рада за ОСИ

Ужичка филијала Националне службе за запошљавање организовала је 2 обуке за особе са инвалидитетом (ОСИ) које се налазе на евиденцији службе, како би им обезбедила услове за равноправно укључивање на отворено тржиште рада и афирмацију једнаких могућности у запошљавању.

Обуку  за тржиште рада - електронско пословање успешно је завршило и сертификате добило 7 полазника. Полазници истичу да су задовољни знањем стеченим кроз двомесечну обуку коју је у просторијама академије „Оксфорд“, реализовала Агенција „Свети Сава“ из Чачка.  

Нова знања и вештине стичу и особе са инвалидитетом које је ужичка филијала укључила у обуку за паковање готових производа.