Дoгађаjи

17.12.2014.

Омогућено ангажовање 29 незапослених

У уторак, 16. децембра 2014. године, у организацији Општине Чајетина, свечано су потписани уговори о реализацији програма активне политике запошљавања, предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2014. годину.

Према Споразуму о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања у 2014. години, између ужичке филијале Националне службе за запошљавање и Општине Чајетина, омогућено је ангажовање 29 незапослених са подручја Чајетине, кроз програме стручне праксе, самозапошљавања и јавних радова.

За реализацију стручне праксе опредељено је 3.898.192 динара за 17 лица, која ће бити ангажована код послодаваца: Општинска управа Чајетина, Туристичка организација „Златибор“, ЈП Културно-спортски центар Чајетина, КЈП „Златибор“, Специјална болница за болести штитасте жлезде и метаболизма „Чигота-Златибор“, Агенција за рачунарско програмирање „Exceptional App“ и „Дими вет“ ветеринарска станица.

За програм самозапошљавања је опредељено 960.000 динара, што ће омогућити да 6 лица покрене сопствени посао, док је за меру јавних радова општина издвојила 910.021 динар, за ангажовање 6 лица у КЈП „Златибор“ Чајетина.

У реализацији ових мера ужичка филијала Националне службе за запошљавање пружила је неопходну логистичку и техничку подршку.

„Све је израженија потреба да се проблем незапослености спусти на локални ниво. У том смислу Чајетина се показала као изузетан партнер. Ово је само наставак успешне сарадње општине и НСЗ, а све у циљу смањења незапослености. Са сигурношћу могу тврдити да ће НСЗ и убудуће бити добар сарадник и партнер у реализацији мера и програма активне политике запошљавања“, истакла је директорка ужичке филијале НСЗ Зорица Милошевић.

„У време када се многи радници отпуштају, 29 лица је добило шансу за личну афирмацију, па иако је то на одређено време, ипак је начин да се покажу и докажу, стварајући себи прилику за запошљавање код истих или добре препоруке код нових послодаваца. Општина се брзо развија, па ће бити потребно све више лица која ће својим радом дати допринос том развоју“, рекао је председник општине Чајетина Милан Стаматовић.

У 2015. години, у сарадњи са Саветом за запошљавање општине Чајетина биће предвиђена знатна средства за неке од ових мера, а највероватније и за нове програме самозапошљавања и отварања нових радних места.