Дoгађаjи

15.04.2013.

Подршка стручном образовању и обуци у затворским установама Србиjе

U okviru projekta „Podrška stručnom obrazovanju i obuci u zatvorskim ustanovama Srbije“ 37 savetnika iz različitih filijala Nacionalne službe prošlo je obuku za rad sa bivšim osuđenicima.

Obuka je održana u periodu od 27. do 29. marta ove godine u Kovačici. Projekat, koji finasira EU, kroz pet komponenti nastoji da pomogne Ministarstvu pravde i državne uprave u uspostavljanju održivog i produktivnog sistema stručnog obrazovanja i obuke osuđenika u svim zatvorskim ustanovama.

Cilj obuke, koju su prošli zaposleni u Nacionalnoj službi, je da se intenzivira posredovanje i traženje posla za nezaposlene, bivše osuđenike. Uz pomoć iskusnih trenera projektnog tima obrađivane su sledeće teme: specifičnosti u radu sa bivšim osuđenicima, informisanje i motivacija poslodavaca za zapošljavanje, saradnja sa relevantnim institucijama. Takođe, kroz radionički rad, prezentovana su i iskustva iz prakse, aktivacija bivših osuđenika i studije slučaja.

Savetnici su upoznati sa pilot projektom, obukama, koje se sprovode u tri zatvorske ustanove u Srbiji (KPZ Sremska Mitrovica, KPZ Požarevac i KPZ Niš). Obukama je obuhvaćeno oko 500 osuđenika. Kroz pet obuka oni će se osposobiti za rad na poslovima zavarivanja, štampe, izrade nameštaja, proizvodnje povrća i izrade pekarskih proizvoda. Zadatak savetnika će se ogledati u podsticanju motivacije bivših osuđenika kako bi, nakon odsluženja kazne i prijave na evidenciju nezaposlenih, što pre našli posao. Time bi se direktno uticalo na smanjenje recidivizma i jačanje bezbednosti društva. Pored toga savetnici bi radili na informisanju i motivisanju poslodavaca, a nakon toga i na realizovanju njihovih potreba za radnicima.

Savetnici su istakli i nekoliko važnih preporuka na koje treba obratiti pažnju u radu sa ovom grupom nezaposlenih: potreba za radnikom, prihvatanje bez predrasuda, pronalaženje najboljeg rešenja, pružiti poverenje klijentu, empatija, vera u ono što se radi. Oni su seminar ocenili kao visoko profesionalno i konstruktivno iskusto.