Дoгађаjи

16.01.2015.

Покрени се за посао

У просторијама Филијале Ниш Националне службе за запошљавање, 14. и 15. јануара, НВО „Енека“ одржала је два изузетно посећена информативна састанка у вези са националним конкурсом „Покрени се за посао“, који помаже покретање малих и породичних предузећа широм Србије.

„Енека“ реализује овај пројекат уз финансијску подршку компаније „Филип Морис“, а значај и добри резултати постигнути у протеклих пет година обезбедили су подршку великог броја партнера. Национална служба за запошљавање преко своје мреже филијала и испостава информише незапослене и пружа додатну помоћ приликом пријављивања на конкурс.

Кроз програм „Покрени се за посао“ додељују се бесповратна средства за куповину опреме неопходне за покретање или унапређење сопственог бизниса. Осим тога, корисницима је на располагању велики број обука, као и саветодавна помоћ економских стручњака који ће их упутити у основе малог предузетништва.

У протеклих пет година, захваљујући програму „Покрени се за посао“ покренуто је 385 малих и породичних предузећа и запослено 1.000 људи.

Међу незапосленим лицима влада велико интересовање за покретање сопственог посла. Конкурс је отворен до 31. јануара 2015. године. Детаљније информације о конкурсу, начину пријављивања, као и сам формулар пријаве за конкурс, доступни су на сајту www.pokrenisezaposao.rs.