Дoгађаjи

01.12.2014.

Посао за 29 младих

Ужичка филијала НСЗ и Општина Чајетина потписале су данас Анекс Другог споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања у 2014. години.

Број захтева по основу расписаних јавних позива знатно превазилази средства дефинисана Другим споразумом, те је Општина Чајетина одлучила да финансира све захтеве поднете за мере активне политике запошљавања, а које су наведеним споразумом предвиђене.

Вредност споразума повећана је на 5.768.213 динара, а средства ће бити искоришћена за реализацију три мере активне политике запошљавања: јавне радове, самозапошљавање и стручну праксу. За јавне радове предвиђено је 910.021 динар, за самозапошљавање 960.000 динара, док је за програм стручне праксе обезбеђено 3.898.192 динара. Кроз ове мере биће ангажовано 29 незапослених са подручја ове општине.

„Oпштина Чајетина је једна од ретких у Србији која је сопственим средствима покренула програм мера активне политике запошљавања у 2014. години, с обзиром да држава преко НСЗ није опредељивала средства за ове намене. За програм јавних радова определили смо средства у износу од око 1.000.000 динара за шест особа, а пријавило се КЈП Златибор, које ће преко филијале НСЗ одабрати лица која ће радити углавном на пословима одржавања животне средине, чишћења снега, уређења јавних површина у зимском периоду и слично. Такође, определили смо близу милион динара за самозапошљавање. Шест лица ће добити по 160.000 динара за различите врсте делатности, од производног занатства, израде уникатне одеће, преко производње слатког и сирупа од шумских плодова, израде зимске одеће, итд. За програм стручне праксе смо определили близу 3.900.000 динара за радно ангажовање 17 младих лица са евиденције незапослених. Изузетно смо срећни што има младих људи који су се вратили у Чајетину, где желе да заснују радни однос“, истакла је Бојана Божанић, помоћница председника Општине Чајетина.

И у наредној години Општина Чајетина ће у сарадњи са Саветом за запошљавање припремити Локални акциони план запошљавања за реализацију мера активне политике запошљавања.

„У време када се многи радници отпуштају, 29 младих људи ће засновати радни однос и имати прилику да се покажу и докажу, стварајући себи простор за запослење код истих или добре препоруке код нових послодаваца. Општина се брзо развија, па ће бити потребно све више младих људи који ће својим радом дати допринос том развоју“, истакла је Бојана Божанић.

У реализацији мера активне политике запошљавања, дефинисаних Другим споразумом и Анексом овог споразума, ужичка филијала НСЗ пружа сву логистичку и техничку подршку. Споразум је наставак успешне сарадње Општине Чајетина и Националне службе за запошљавање, у циљу смањења незапослености. У том смислу ова општина се показала као релевантан социјални партнер у решавању проблема незапослености на локалном тржишту рада.