Дoгађаjи

16.03.2015.

Рециклажом текстила до одрживих решења

У просторијама бивше фабрике текстила „Цвета Дабић“ у Ужицу отворен је Центар за рециклажу текстила, као резултат пројекта „Рециклажом текстила до одрживих решења“, финансираног од стране Европске уније, а у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија - Црна Гора. Центар је уједно и резултат вишегодишњих напора Женског центра Ужице у циљу економског оснаживања жена.

Основна идеја пројекта је да Центар функционише као социјално предузеће коме ће приоритет бити запошљавање жена из тешко запошљивих група, те да на овај начин служи као пример добре праксе у Србији и региону.

Отварање Центра за рециклажу у Ужицу има вишеструки значај, јер се стварају услови за подстицање женског стваралаштва и запошљавање жена са нижим степеном стручне спреме, а са друге стране задовољава се еколошки аспект пројекта, кроз успостављање система прикупљања, прераде и дистрибуције рециклираног текстила. Женски центар Ужице понудио је иновативан, економски одржив модел - потпуно збрињавање отпадног текстила на еколошки прихватљив начин, креиран у складу са технолошким карактеристикама отпадног текстила.

Од јуна месеца 2015. године у оквиру Центра за рециклажу почеће да ради и радионица за производњу предмета од рециклираног текстила, у којој ће се запослити 10 жена.

„Циљ Центра за рециклажу је економско оснаживање жена и промоција женског стваралаштва и креативности. На тржишту Србије и Црне Горе не постоји адекватна понуда рециклираног текстила, па смо се одлучили да израђујемо производе текстилне галантерије, корпоративне поклоне и пропагандни материјал за институције“, истакла је Марина Туцовић, чланица Женског центра Ужице.

Ужичка филијала Националне службе за запошљавање учествовала је као партнерска организација у пројекту „Рециклажом текстила до одрживих решења“ и реализовала велики број активности у вези са предселекцијом кандидаткиња за похађање једномесечне обуке за рад са отпадним текстилом и израду предмета од текстила. Предселекција је имала за циљ подизање нивоа мотивације за учешће у пројектним активностима, али и оспособљавање за активно тражење посла. Крајњи ефекат пројекта је и заснивање радног односа са 10 полазница обуке у Центру за рециклажу текстила, док ће још 10 жена бити ангажовано у случају повећаног обима посла. Исти ефекти очекују се и у Никшићу, партнерском граду у пројекту.

„Основна идеја пројекта је да се незапослене жене из категорије теже запошљивих лица - особе са инвалидитетом, жене старије доби, жене жртве насиља у породици, самохране мајке, обуче за прераду текстилних производа, чиме би се повећале њихове шансе за запошљавање. Извршили смо детаљну анализу података о незапосленим женама из категорије теже запошљивих, креирали базу потенцијалних кандидаткиња, извршили предселекцију и одабрали 40 жена за које је организован дводневни Тренинг самоефикасности. Након тога, у сарадњи са Женским центром одабрано је 20 жена које су укључене у едукацију о изради предмета од рециклираног текстила. Знања стечена на обуци полазницама ће свакако омогућити успешну реализацију активности у Центру за рециклажу, али и подићи ниво њихове конкурентности на тржишту рада“, рекла је Зорица Милошевић, директорка ужичке филијале Националне службе за запошљавање.

На предлог НСЗ, Женски центар Ужице је са пројектом „Центар за рециклажу текстила“ аплицирао на конкурс Европске тренинг фондације, као пример добре праксе предузетничких заједница. Као одличан пример сарадње представника јавног, цивилног и приватног сектора у циљу стварања услова за запошљавање теже запошљивих лица кроз унапређивање вештина и подстицање предузетништва, овај пројекат нашао се у ужем избору Европске тренинг фондације за интерактивни „Атлас предузетничких заједница“.

Пројекат „Центар за рециклажу текстила“ ушао је и у ужи избор за награду АУРЕА 2015 - Инвестиција године, коју додељује пословни портал „еКапија“. Критеријуми по којима су пројекти рангирани су иновативност, друштвена корисност и финансијски потенцијал.