Дoгађаjи

24.09.2015.

Резултати успешне сарадње

Недавно су у Скупштини града Чачка послодавцима уручене прве одлуке о додели субвенције за запошљавање на новоотвореним радним местима у 2015. години. Реч је о 26 послодаваца из Чачка који су добили средства за запошљавање 41 незапосленог лица. Од тог броја стални радни однос засноваће и четири лица са инвалидитетом, као и једно лице у статусу самохраног родитеља.

Ова средства представљају део од укупно 17 милиона динара које је чачанска локална самоуправа издвојила у овој години за постицање запошљавања својих суграђана. Преосталим износом планирано је запошљавање још 40 лица.

Осим овог програма треба издвојити и субвенцију за самозапошљавање, коју ће искористити око 80 лица за покретање самосталне производне или услужне делатности. За ову намену је град издвојио 8 милиона динара, док држава учествује са 5 милиона динара.

Локални акциони план запошљавања у овој години обухвата и реализацију недавно започетих пројеката јавних радова. ЈКП „Комуналац“, ЈКП „Градско зеленило“, ЈКП „Моравац“, ЈУ Туристичка организација Чачка и Центар за социјални рад у Чачку имаће на располагању средства у износу од око 5 милиона динара, чиме ће се из буџета града и државе финансирати ангажовање 60 лица уговором о привременим и повременим пословима, до 3 месеца.

Чачак је један од првих градова чија је локална самоуправа почела да издваја финансијска средстава за подстицање запошљавања својих суграђана. Град је први Локални акциони план запошљавања реализовао 2006. године, а за своје залагање у том погледу је 2012. године добио признање Националне службе за запошљавање, као локална самоуправа која је те године издвојила највећа средства из свог буџета за реализацију ЛАПЗ-а.

Досадашњи успешни резултати представљају подстрек и мотив за развој и унапређење сарадње НСЗ и града Чачка.