Дoгађаjи

04.07.2014.

Споразумом до 50 нових радних места

Национална служба за запошљавање, Филијала Ниш и Општина Дољевац потписали су 03. јула Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања.

Потписаним споразумом дефинисана су средства која је Oпштина Дољевац издвојила за мере активне политике запошљавања, у износу од 2.700.000 динара, која ће бити употребљена за активну меру „обука за познатог послодавца“ конретно за послодавца „Leoni Wiring“ који ће кроз ову меру обучити и запослити 50 радника.

Представници копаније Leoni такође су присуствали потписивању овог споразума, којим је предвиђено и обучавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање, испоставе Дољевац, за радно место оператер у производњи. Обука ће трајати 2 месеца након чега ће полазници засновати радни однос код послодавца "Leoni ". Национална служба за запошљавање ће извршити селекцију лица, спровести психолошко тестирање кандидата и биће задужена за техничко административну подршку током спровођења саме обуке.

- Незапосленост је велики системски проблем који се мора решавати заједничким деловањем. Данашње потписивање споразума је конретан пример удруживања снага приватног сектора са једне и локалне заједнице и државе, у овом случају Националне службе за запошљавање, са друге стране - истакао је директор нишке филијале Националне службе за запошљавање, Бобан Матић.

- Ово је велики дан за Општину Дољевац, јер 50 лица са територије ове општине почиње са радом у компанији "Leoni". Долазак Леонија нам је од великог значаја - нагласио је председник Општине Дољевац Горан Љубић.