Дoгађаjи

16.03.2015.

Вештинама до посла

У ужичкој филијали Националне службе за запошљавање реализовано је пет обука за тржиште рада, у које је било укључено 39 лица са евиденције незапослених. Обуке су организоване на основу анализе тржишта рада у претходном периоду и утврђених потреба послодаваца.

У Ужицу је за послове руковаоца грађевинским машинама обучено 7 лица, а организоване су и две обуке за особе са инвалидитетом, основна информатичка обуку по ECDL стандарду и обука за вођење пословних књига, у које је укључено по 5 лица. У Ариљу је 14 лица са евиденције незапослених обучено за послове кројења и шивења одеће, а у Пожеги је 8 лица завршило обуку за вођење пословних књига.

„Уз добијени сертификат подигли сте ваше компетенције на тржишту рада и знатно повећали могућност за запошљавање. Надам се да ће вам знања и вештине које сте стекли током ових обука помоћи да убрзо нађете запослење“, истакла је приликом свечане доделе сертификата полазницима обуке за руковаоце грађевинским машинама и обуке за вођење пословних књига директорка ужичке филијале НСЗ Зорица Милошевић.