Дoгађаjи

18.09.2015.

Више практичних знања

На Универзитету у Нишу свечано су уручени сертификати полазницима обука реализованих у оквиру Темпус пројекта Европске уније, који помаже реформу и модернизацију високог образовања у партнерским земљама и један је од најстаријих и најуспешнијих програма сарадње у ЕУ.

Национална служба за запошљавање је на основу партнерског споразума са Универзитетом у Нишу учествовала у реализацији активности у оквиру Темпус пројекта „Унапређење студија о развоју производа у Србији и БиХ“. Један од циљева пројекта је успостављање система обука перманентног образовања у области индустријског развоја производа. Извођач обука био је Машински факултет у Нишу, уз помоћ предавача из Ниша, Крагујевца, Београда и Новог Сада.

„Циљ је да факултетски образовани људи усвоје нове вештине, али и да се успоставе нови студијски програми, који ће обезбедити више практичног знања. Драго ми је што су полазници ових обука показали да имају вољу да и даље раде на себи“, истакао је овом приликом Александар Милтеновић, професор Машинског факултета у Нишу.

Додељена су 82 сертификата лицима која су завршила обуке за индустријски дизајн, иновациони менаџмент, брзу израду прототипа и структурну анализу.

„Завршио сам обуку за индустријски дизајн и могу да кажем да је програм обуке био веома савремен. Мислим да ће ми знатно користити уколико се запослим у овој области“, каже Душан, архитекта.

„Укупно 360 лица из Београда, Ниша, Новог Сада и Крагујевца завршило је неку од 19 обука. Улога Националне службе за запошљавање је била, пре свега, да информише лица која су добијањем сертификата и стицањем додатних знања уједно постала и конкурентнија на тржишту рада“, истакла је Сандра Скумпија, саветник за израду и имплементацију пројеката у Националној служби за запошљавање.