Вести

04.10.2022.

Зоран Мартиновић о програму Моја прва плата

Незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање без радног искуства, старости до 30 година за учешће у програму могу да се пријаве до 31.октобра, рекао је директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, гостујући у емисији „Јутро“ на ТВ Euronews.

Пријавило се 10.313 послодаваца са територије Републике Србије којима је потребно укупно 26.905 младих практиканата за 18.006 различитих радних позиција.

„Послодавци који су се пријавили, оборили су рекорд, имајући у виду да је завршена прва фаза трећег циклуса. Верификовали смо све послодавце који су доставили уредне захтеве,  у складу са јавним позивом, и од пријављених 10.300, који су поднели захтеве, њих око 9.700 је одобрено и они могу да примају оне који буду заинтересовани да се оспособљавају. То ће бити негде око 17.000 радних позиција, дакле, имамо једну добру базу, потребно је само да се  млади заинтересују, пријаве и наравно укључе у овај програм који је у прве две фазе показао изузетно добре резултате. Имајући у виду да смо укључивали, у обе фазе у оба циклуса,  по 8.500 младих људи до 30 година, сада смо резервисали места за 10.000.младих.

Верујемо да ћемо премашити оне бројке из претходних циклуса, мада је  и то било импозантно, јер смо  преко 17.000 младих људи у  прве две године укључили у програм. Први циклус је дао одличне резултате зато што је у радном односу остало преко 40% оних који су се оспособљавали“ рекао је Мартиновић. 

На новинарско питање да ли су се млади запослили код истог послодавца код којег су били на обуци, директор Мартиновић је објаснио да је порука, која се кроз програм шаље управо запошљавање младих, код истог или код неког другог послодавца, али  захваљујући радним искуствима која су стекли кроз учешће у  програму. 

„Други циклус се завршава ових дана, још немамо коначне билансе и зато још не износимо бројке, али негде између 10 и 12%  према подацима које смо обрадили претходних дана, када је  био пресек,  се запослило. Ми очекујемо интересовање најмање око 15  хиљада младих људи,  што је било негде и у претходна два циклуса, али то свакако зависи од најважније фазе -   мечовања између понуде и тражње“ додаје Мартиновић.

Све информације о пријави  могу се наћи на порталу mojaprvaplata.gov.rs  где су доступни доступни сви подаци за пријаву, позиције које су верификоване и одобрене, a млади људи могу да се пријаве код једног послодавца на више позиција или код више различитих послодаваца.

Досадашње искуство показало је да око две трећине заинтерсованих има средње стручно образовање, а да су најчешће  тражени профили из области прерађивачке индустрије, разни профили инжењера оператера, заваривача, бравара, машинске и грађевинсе струке, као и  профили  из области трговине на мало, трговине на велико, из области администрације, здравства и социјалне заштите.

Програм оспособљавања траје девет месеци. Након тога послодавац нема обавезу да задржи лица која су учествовала у програму.

„Циљ овог програма јесте да се ти млади људи оспособе код послодавца и да остану код њега. Наравно, то зависи од обе воље, како од послодавца, тако и од незапосленог. Мислим да је ово програм од којег користи имају и послодавци, и незапослена лица. Послодавци зато што на овај начин долазе до радне снаге коју ће у неком кратком периоду оспособити уз помоћ државе, уз финансијски подстицај који се пласирају преко Националне службе за запошљавање. Млади људи на тај начин скраћују свој боравак у статусу незапосленог лица тиме што брзо добију шансу да се оспособе. Они могу да бирају из једног широког сета понуде различитих радних места, наравно, у оквиру оних квалификација које  поседују, својих аспирација према чему теже, и то је нешто што ће свакако бити корисно  за нас који смо актери на тржишту рада јер смањујемо број незапослених лица на евиденцији и генерално побољшавамо слику на тржишту рада. Током новембра реализоваћемо једну од најважнијих фаза овог програма, повезивање послодаваца и оних који конкуришу на новоотворене позиције, а онда нас у децембру очекује закључивање тројних уговора. Пракса је показала да Национална служба до краја децембра заврши све уговоре и укључи лица која су се успешно повезала са послодавцем. Врујемо да ћемо овог пута премашити бројке из претходна два циклуса иако смо били задовољни ефектима и тих програма“ казао је Мартиновић.